vegetarian   Vegetarian

     

Enchiladas

Wrapped in Two Soft Tortillas and Topped w. Jake Cheese
Served w. Bean Tomato & Rice

E1 Veggies Enchiladas $6.49
E2 Chili Enchiladas $5.99
E3 Chicken Fajita Enchiladas $6.39
E4 Steak Fajita Enchiladas $7.39
E5 Shrimp Enchiladas $7.39