vegetarian   Vegetarian

     

Enchiladas

Wrapped in Two Soft Tortillas and Topped w. Jake Cheese
Served w. Bean Tomato & Rice

E1 Veggies Enchiladas $5.29
E2 Chili Enchiladas $4.99
E3 Chicken Fajita Enchiladas $5.49
E4 Steak Fajita Enchiladas $6.39
E5 Shrimp Enchiladas $6.39